Categories

SCHUIM HR-AT A 3.5KG

Beschrijving: 
Is een 2 componenten structuur-polyurethaanschuim. Dient steeds in combinatie met het B-component verwerkt te worden. Na uitharding bekomt men een hard schuim met een gesloten celstructuur en een densiteit van 50 kg/m³. CFK-vrij drijfmiddel. Bestand tegen chemicaliën en verdunde zuren.
Verkrijgbaar in 0.7 kg, 3.5 kg, 10 kg en 200 kg verpakking.

€ 130,33 (incl. btw)
Reference:
645
Accessoires
Omschrijving

PUR-SCHUIM HR-AT A-KOMP. 

Beschrijving:
 
Is een 2 componenten structuur-polyurethaanschuim. Dient steeds in combinatie met het B-component verwerkt te worden. Na uitharding bekomt men een hard schuim met een gesloten celstructuur en een densiteit van 50 kg/m³. CFK-vrij drijfmiddel. Bestand tegen chemicaliën en verdunde zuren.
Verkrijgbaar in 0.7 kg, 3.5 kg, 10 kg en 200 kg verpakking.

Toepassing:
Voor het opvullen van holle ruimtes in b.v. boten, vlotten, boeien of sandwichkernen. Voor warmte- en koude-isolaties. Door de gesloten celstructuur geschikt voor contact met water gedurende langere periodes. Temperatuursbestendig van –40 tot +120°C. Is overschilderbaar, verlijmbaar, plamuurbaar. Kan ingekleurd worden met 5% PUR-pigment. Opgelet: geeft geen homogene kleur.
Bij blootstelling aan het zonlicht zal het materiaal na enige tijd verkleuren.

Gegevens bij levering:
Kleur : transparant
Viscositeit : 100-200 mPa’s
Soortelijk gewicht: ca 1,23 gr/cm³
Houdbaarheid : 6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie : vloeibaar

Technische gegevens:
Verbruik : 50 kg/m³
Shore : niet van toepassing

Verwerking:
Afzonderlijke componenten voor gebruik goed mengen.
Beide componenten in een 100/145 gewichtsverhouding mengen en uitgieten in de op te vullen vorm of ruimte. De potlife is ca. 35 sec. De uitzetting is ongeveer 20 x het volume. Droog na 15 min. Ontvormbaar na 20 min. en volledig doorgehard na 12 uur. Zorg voor een verwerkingstemperatuur van +18°C tot +22°C. Stockeer het schuim tussen 10°C en 25°C omwille van vorstgevoeligheid. Mengen gebeurt het beste met een mechanische menger.

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Opgelet: verpakking kan onder druk staan.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.

Productdetails
645
Reviews
No comments

Settings

Menu