Categories

SCHUIM H200-AT A 10KG

Beschrijving: 
Is een 2 componenten structuur-polyurethaanschuim. Dient steeds in combinatie met het Bcomponent verwerkt te worden. Na uitharding bekomt men een zeer hard schuim met een gesloten celstructuur en huidvorming met een densiteit van 200 kg/m³. CFK-vrij drijfmiddel. Bestand tegen chemicaliën en zuren. Verkrijgbaar in 1 kg, 10 kg en 200 kg verpakking.

€ 176,47 (incl. btw)
Reference:
650
Accessoires
Omschrijving

PUR-SCHUIM H200-AT A-KOMP. 

Beschrijving:
 
Is een 2 componenten structuur-polyurethaanschuim. Dient steeds in combinatie met het Bcomponent verwerkt te worden. Na uitharding bekomt men een zeer hard schuim met een gesloten celstructuur en huidvorming met een densiteit van 200 kg/m³. CFK-vrij drijfmiddel. Bestand tegen chemicaliën en zuren. Verkrijgbaar in 1 kg, 10 kg en 200 kg verpakking.

Toepassing:
Voor het opvullen van holle ruimten of vormen. Men kan met H 400 hout imiteren als men het b.v. in een siliconenvorm giet. Wordt ook gebruikt in de orthopedie om schoenleesten te maken.
Voor het vervaardigen van handvatten. Door de gesloten celstructuur geschikt voor langdurig contact met water.
Overschilderbaar, verlijmbaar, plamuurbaar, spijker- en schroefbaar. Kan ingekleurd worden met
5% PUR-pigment. Opgelet: geeft geen homogene kleur.
Bij blootstelling aan het zonlicht kan het materiaal na enige tijd verkleuren.

Gegevens bij levering:
Kleur : kleurloos-geel
Viscositeit : 260 mPa’s
Soortelijk gewicht: ca 1,09 gr/cm³
Houdbaarheid : 6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie : vloeibaar

Technische gegevens:
Verbruik : 200 kg/m³
Shore : niet van toepassing

Verwerking:
Beide componenten in een 100/100 gewichtsverhouding mengen en uitgieten in de op te vullen vorm of ruimte. De potlife is ca. 65 sec. De uitzetting is ongeveer 5 x het volume. Droog na 15 min.
Ontvormbaar na 20 min. en volledig doorgehard na 12 uur. Zorg voor een verwerkingstemperatuur
van 20°C tot 25°C. Stockeer het schuim tussen 10 en 25°C. Mengen gebeurt het beste met een
mechanische menger. Als lossingsmiddel adviseren wij APW.

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Opgelet: verpakking kan onder druk staan.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep
Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.

Productdetails
650
Reviews
No comments

Settings

Menu