Categories

SCHUIM H75-AT A 0.7KG

Beschrijving: 
Is een 2 componenten structuur-polyurethaanschuim. Dient steeds in combinatie met B-component verwerkt te worden. Na uitharding bekomt men een schuim met een gesloten celstructuur en huidvorming met een densiteit van 75 kg/m³. CFK-vrij drijfmiddel. Bestand tegen chemicaliën en verdunde zuren.
Verkrijgbaar in 0.7 kg, 3.5 kg en 200 kg verpakkingen.

€ 19,43 (incl. btw)
Reference:
654
Accessoires
Omschrijving

PUR-SCHUIM H75-T A-KOMP.

Beschrijving: 

Is een 2 componenten structuur-polyurethaanschuim. Dient steeds in combinatie met B-component verwerkt te worden. Na uitharding bekomt men een schuim met een gesloten celstructuur en huidvorming met een densiteit van 75 kg/m³. CFK-vrij drijfmiddel. Bestand tegen chemicaliën en verdunde zuren.
Verkrijgbaar in 0.7 kg, 3.5 kg en 200 kg verpakkingen.

Toepassing:
Voor het opvullen van holle ruimten of vormen zoals boten, reliëfvormen, figuren of modellen. Men kan met H 75 hout imiteren als men het in een siliconenvorm giet. Door de gesloten celstructuur geschikt voor langdurig contact met water, overschilderbaar, verlijmbaar, plamuurbaar, spijker- en schroefbaar. Kan ingekleurd worden met 5% PUR-pigment. Opgelet: geeft geen homogene kleur.
Bij blootstelling aan het zonlicht zou het materiaal na enige tijd kunnen verkleuren.

Gegevens bij levering:
Kleur : kleurloos-geel
Viscositeit : 250 mPa’s
Soortelijk gewicht: ca 1 gr/cm³
Houdbaarheid : 6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie : vloeibaar

Technische gegevens:
Verbruik : 75 kg/m³
Shore : niet van toepassing

Verwerking:
Afzonderlijke componenten grondig mengen.
Beide componenten in een 100/145 gewichtsverhouding mengen en uitgieten in de op te vullen vorm of ruimte. De potlife is ca. 60 sec. De uitzetting is ongeveer 13 x het volume. Droog na 15 min. Ontvormbaar na 20 min. en volledig doorgehard na 12 uur. Zorg voor een verwerkingstemperatuur van 20°C tot 25°C. Stockeer het schuim tussen 10°C en 25°C omwille van vorstgevoeligheid. Mengen gebeurt het beste met een mechanische menger. Als lossingsmiddel adviseren wij APW.

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Opgelet: verpakking kan onder druk staan.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.

Productdetails
654
Reviews
No comments

Settings

Menu