Categories

ACCETON 1LT PAINT LINE

Beschrijving: 
Is een vloeibaar, zeer ontvlambaar reinigingsmiddel op basis van aceton. Wordt in een 99% concentraat geleverd. Verkrijgbaar in 1, 5, 10, 25, 160 lt en tankverpakking. 

€ 10,56 (incl. btw)
Reference:
3698
Accessoires
Omschrijving

Beschrijving: 
Is een vloeibaar, zeer ontvlambaar reinigingsmiddel op basis van aceton. Wordt in een 99% concentraat geleverd. Verkrijgbaar in 1, 5, 10, 25, 160 lt en tankverpakking. 

Toepassing: 
Als universele reiniger voor polyester, epoxy, siliconen en polyurethaan. Kan tevens als verdunner gebruikt worden, doch opletten: doet afbreuk aan de harskwaliteit. 

Gegevens bij levering: 
Kleur : kleurloos 
Viscositeit : 80 mPa’s 
Soortelijk gewicht: ca. 0,79 gr/cm³ 
Houdbaarheid : 12 maanden in gesloten verpakking 
Consistentie : vloeibaar 

Technische gegevens: 
Verbruik : 10% als verdunning 
Shore : niet van toepassing 

Verwerking: 
Steeds uit de buurt van een ontstekingsbron houden. Gebruik deze reiniger steeds in een goed geventileerde ruimte. Breng deze aan op een doek uit katoen of papier. 

Veiligheid: 
Schadelijk bij opname door de mond en de huid. Draag steeds geschikte handschoenen en beschermende kleding. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lege verpakkingen horen thuis in een milieubox. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds

Productdetails
3698
Reviews
No comments

Settings

Menu